Kaip apskaičiuoti kamblinių ir vidurinių rąstų tūrį


Apibrėžimai

  • Rąstas – skersai atpjauta apvaliosios medienos dalis.
  • Kamblinis rąstas – rąstas, atpjautas nuo storojo ilguolio galo.
  • Ilguolis – nesupjaustyta apvalioji mediena.
  • Vidurinis rąstas – rąstas, atpjautas iš ilguolio vidurinės dalies tarp kamblinio ir viršūninio rąsto.
  • Viršūninis rąstas – rąstas, atpjautas nuo plonojo ilguolio galo.
  • Tūris – apvaliosios medienos kiekis, pagrįstas jos matmenimis.
  • Ilgis – trumpiausias atstumas tarp ruošinio galų.
  • Skersmuo – atstumas tarp dviejų lygiagrečių stiebo arba apvaliosios medienos liestinių.

Rąsto tūrio skaičiavimas

Kamblinių ir vidurinių rąstų tūrio skaičiuoklė, apskaičiuoja kamblinių rąstų ir vidurinių rąstų tūrį pagal įvedamus duomenis: rąsto be žievės skersmenį plongalyje (centimetrais) ir rąsto ilgį (metrais). Apvalaus rąsto skersmuo apskaičiuojamas paprastai, t.y. matuojant skersmenį per rąsto vidurį (žr. 1 pav.), paveiksle matuojama vieta pažymėta rodykle – A. Su netaisyklingos formos rąstu sudėtingiau, reikia skaičiuoti skersmenį dviejuose vietose per rąsto vidurį, gavus išmatavimus reikia išvesti jų vidurkį (žr. 2 pav.), paveiksle matuojamos vietos pažymėtos – A ir B (išvedamas A ir B matavimų vidurkis). Svarbu: rąsto skersmuo matuojamas be žievės! Išmatavus skersmenį reikia išmatuoti rąsto ilgį, t.y. trumpiausią atstumą tarp rąsto galų. Kamblinių ir vidurinių rąstų tūrio lentelių tikslumas yra ±10%.

 

             1 pav. Apvalaus rąstas                        2 pav. Netaisyklingas rąstas


Kaip naudotis skaičiuokle

Per vieną kartą su skaičiuokle galima apskaičiuoti tik dešimties medžių tūrį. Skaičiuoklė gali apskaičiuoti visų rąstų tūrį, kurių skersmuo yra nuo 14 iki 60 cm ir ilgis yra nuo 2,5 iki 6,5 m. Duomenys į skaičiuoklę yra įvedami iš išskleidžiamo sąrašo. Skaičiuoklė gali apskaičiuoti medienos kainą tam, kad ji būtų apskaičiuota į laukelį "Kubinio metro kaina" reikia įrašyti medienos kubinio metro kainą litais. Suvedus duomenis, kad gauti rezultatus reikia spausti mygtuką „Skaičiuoti“. Rezultatuose yra pateikiamas kiekvieno atskiro rąsto tūris, bendras rąstų tūris ir bendro rąstų tūrio kaina. Įvestiems duomenimis išvalyti turi būti paspaustas mygtukas "Išvalyti".


Apie kamblinių ir vidurinių rąstų tūrio skaičiuoklę

Kamblinių ir vidurinių rąstų tūrio skaičiuoklė sukurta remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Dėl apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo 2002 m. gruodžio 10 d. Nr. 631, Vilnius. Skaičiuoklei panaudoti tik labiausiai einami medienos išmatavimai iš įsakyme pateiktų kamblinių ir vidurinių rąstų tūrio lentelių duomenų.

 

Informacijos šaltinis: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=205771&p_query=&p_tr2=

 

  PRchecker.info   © 2012 mediniai.lt | mediniai@hotmail.com | Sukurta su Joomla!® TVS